WSP Sverige

WSP i Gävle söker 30 nya kollegor!

Vi söker nu fler talanger som vill utveckla och utvecklas med oss i kommande spännande projekt!

Väx med oss!

 • WSP är en stöttepelare för våra kunder att kunna skapa de bästa förutsättningarna för oss människor och vår miljö att leva och frodas. Vi har ett stort inflöde av uppdrag framöver, således behöver vi växa för att möta marknadens efterfrågan på våra tjänster!

  Erik Lindholm

  Avdelningschef Management, Kontorsansvarig WSP Gävle

WSP i Gävle

Vad vi erbjuder dig?

 • REACH DEVELOPMENT PROGRAM

  Reach är ett utvecklingsprogram för den som vill ta ett extra kliv i sin personliga utveckling och lära sig mer om hur man driver sin utveckling framåt. Programmet bygger på moderna teorier som ”Growth mindset” och ”Wholeness”. Programmet är på engelska. Programmet är uppbyggt av virtuella träffar, självstudier, kunskapsutbyte med en lärkompis och en träningsdag i klassrum. 

 • GLOBALA UTVEKLINGSPROGRAM

  WSP har flera globala utvecklingsprogram. Till exempel Global Project Management Academy som avslutas med en certifiering i projektledning, Senior Leadership Academy, en ledarskapsutbildning för högre chefer i samarbete med McGill University i Montreal samt Leadership Forum som är ett talangprogram för utvalda high potentials som innehåller nätverkande och utvecklingsaktiviteter.

 • INTRAPRENÖRSPÅR

  Inom WSP Sveriges innovationsprogram Growspark finns tre spår: ett startup-spår där vi samarbetar med startups, ett internationellt spår där vi byter innovationer mellan våra globala regioner och ett intraprenörspår där vi utvecklar våra egna idéer till nya tjänster och hållbara affärer.   Som intraprenör i programmet utgår du från ett behov eller en innovativ idé inom det område där du arbetar.

 • BLI FUTURE READY

  För att kunna leverera genomtänkta råd och lösningar till våra kunder behöver vi på WSP förstå vart världen är på väg. Vi behöver lära av historien, men ändå tänka helt nytt. Tillsammans med kollegor hittar vi genomförbara lösningar på till synes omöjliga problem, och möter dagens krav med lösningar som också håller över tid. 

 • FLEXBELT ARBETSLIV

  Möjligheten att ha en flexibel arbetstid ska gälla alla medarbetare på WSP och är ett led i att kunna möta olika behov av flexibilitet i både tid och rum. Därför tillämpar WSP flextidsavtal. Vi vill skapa goda möjligheter för våra medarbetare att anpassa sin arbetsvardag efter både arbetets förutsättningar och sin fritid.

 • HÅLLBAR ARBETSPLATS FÖR ALLA

  På WSP uppmuntrar vi både kunder och medarbetare till att utmana status quo. Här inspirerar vi varandra till att ta innovativa initiativ och låta idéer frodas. Vi vet att det är när olikheter möts som något nytt uppstår. Därför välkomnar vi mångfald i alla dess former.

Kontakta oss!