WSP i Gävle söker 30 nya kollegor!

Vi söker nu fler talanger som vill utveckla och utvecklas med oss i kommande spännande projekt!

Väx med oss!

Det kommer göras många stora byggsatsningar i Gävleborg inom infrastruktur, industri och stadsbyggnad de kommande åren. Vi på WSP vet att med vår breda och djupa kompetens kommer vi vara med och delta i arbetet för en hållbar och trygg samhällsutveckling i regionen.  Vi ska fortsätta vår utveckling mot att bli Samhällsbyggare #1

Nu söker vi 30 nya kollegor som tillsammans med oss vill ta sig an utmaningen och ta ansvar för framtiden.  Läs mer om vilka tjänster vi söker och hur du lättast kommer i kontakt med oss längre ned. 

 

WSP är en stöttepelare för våra kunder att kunna skapa de bästa förutsättningarna för oss människor och vår miljö att leva och frodas. Vi har ett stort inflöde av uppdrag framöver, således behöver vi växa för att möta marknadens efterfrågan på våra tjänster!

Erik Lindholm Avdelningschef Management, Kontorsansvarig WSP Gävle

WSP i Gävle

I Gävleborg finns ca 200 naturresarvat, med skyddsvärd natur och med fina möjligheter till friluftsliv. Ett exempel är Testeboån i Gälve som är ett av länets största vattendrag och med ett rikt djurliv. Här finns även kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Ett känt byggnadsminne är Gävle Södra Station. Stationen ersatte en äldre träbyggnad inför invigningen av det privata järnvägsbygget Ostkustbanan 1927. Byggnaden har genom åren bland annat används som dansbana under namnet Maxim. 

WSP i Gävle är består av över 80 medarbetare och sitter i trevliga och nyrenoverade lokaler på Norra Kungsgatan 1. Vi som jobbar här är bland annat landskapsarkitekter, Byggnadsingenjörer, El-ingenjörer, Signalprojektörer, Miljövetare, VA-ingenjörer, Landskapsarkitekter, Markprojektörer, VVS-ingenjörer, Byggnadskonstruktörer, Dagvattenutredare, Geotekniker, Projektledare och många fler. 

Välkommen till oss!

Vad vi erbjuder dig?

WSP är en kunskapsintensiv organisation och våra medarbetare representerar alla möjliga olika perspektiv, kunskaper och kompetenser och det vill vi ta till vara på och vårda. Därför har vi flera utbildnings-och talangprogram för våra medarbetare.

Det finns även möjlighet att diskutera och utbyta kunskap i våra olika globala nätverk. Läs gärna vidare om vad vi kan erbjuda dig!

REACH DEVELOPMENT PROGRAM
Reach är ett utvecklingsprogram för den som vill ta ett extra kliv i sin personliga utveckling och lära sig mer om hur man driver sin utveckling framåt. Programmet bygger på moderna teorier som ”Growth mindset” och ”Wholeness”. Programmet är på engelska. Programmet är uppbyggt av virtuella träffar, självstudier, kunskapsutbyte med en lärkompis och en träningsdag i klassrum. 
GLOBALA UTVEKLINGSPROGRAM
WSP har flera globala utvecklingsprogram. Till exempel Global Project Management Academy som avslutas med en certifiering i projektledning, Senior Leadership Academy, en ledarskapsutbildning för högre chefer i samarbete med McGill University i Montreal samt Leadership Forum som är ett talangprogram för utvalda high potentials som innehåller nätverkande och utvecklingsaktiviteter.
INTRAPRENÖRSPÅR
Inom WSP Sveriges innovationsprogram Growspark finns tre spår: ett startup-spår där vi samarbetar med startups, ett internationellt spår där vi byter innovationer mellan våra globala regioner och ett intraprenörspår där vi utvecklar våra egna idéer till nya tjänster och hållbara affärer.   Som intraprenör i programmet utgår du från ett behov eller en innovativ idé inom det område där du arbetar.
BLI FUTURE READY
För att kunna leverera genomtänkta råd och lösningar till våra kunder behöver vi på WSP förstå vart världen är på väg. Vi behöver lära av historien, men ändå tänka helt nytt. Tillsammans med kollegor hittar vi genomförbara lösningar på till synes omöjliga problem, och möter dagens krav med lösningar som också håller över tid. 
FLEXBELT ARBETSLIV
Möjligheten att ha en flexibel arbetstid ska gälla alla medarbetare på WSP och är ett led i att kunna möta olika behov av flexibilitet i både tid och rum. Därför tillämpar WSP flextidsavtal. Vi vill skapa goda möjligheter för våra medarbetare att anpassa sin arbetsvardag efter både arbetets förutsättningar och sin fritid.
HÅLLBAR ARBETSPLATS FÖR ALLA
På WSP uppmuntrar vi både kunder och medarbetare till att utmana status quo. Här inspirerar vi varandra till att ta innovativa initiativ och låta idéer frodas. Vi vet att det är när olikheter möts som något nytt uppstår. Därför välkomnar vi mångfald i alla dess former.

Kontakta oss!

 

Jonas Larsson, VVS & El

e-post: jonas.larsson@wsp.com

Helén Bergström, Konstruktion

e-post: helen.bergstrom@wsp.com

EvaHelena Dahl, Infrastruktur

e-post: evahelena.dahl@wsp.com

Susann Sandegård, Järnväg

e-post: susann.sandegard@wsp.com

Per Dahlhjelm, Projekt- och Byggledning

e-post: per.dahlhjem@wsp.com

Erik Lindholm, Kontorsansvarig Gävle

e-post: erik.lindholm@wsp.com

Can we help societies thrive in a world we do not controll? What if we can? 

 

Arenavägen 7
121 88 Stockholm Vägbeskrivning 010-7225000 Se sida

Borlänge

Forskargatan 3
781 70 Borlänge Vägbeskrivning Se sida

Falun

Bergmästaregatan 2
79130 Falun Vägbeskrivning Se sida

Gotland

621 45 Visby Vägbeskrivning

Gävle

Norra Skeppargatan 11
80320 Gävle Vägbeskrivning Se sida

Göteborg

Ullevigatan 19
41140 Göteborg Vägbeskrivning Se sida

Halmstad

Laholmsvägen 10
30266 Halmstad Vägbeskrivning Se sida

Helsingborg

Bredgatan 7
25225 Helsingborg Vägbeskrivning Se sida

Härnösand

Nattviksgatan 6
871 45 Härnösand Vägbeskrivning

Jönköping

Lillsjöplan 10
553 22 Jönköping Vägbeskrivning Se sida

Kalmar

Södra Malmgatan 10
39125 Kalmar Vägbeskrivning Se sida

Karlskrona

Högabergsgatan 3
371 34 Karlskrona Vägbeskrivning Se sida

Karlstad

Lagergrens gata 8
652 26 Karlstad Vägbeskrivning Se sida

Kiruna

Geologgatan 2
98131 Kiruna Vägbeskrivning Se sida

Kristianstad

Västra Storgatan 51E
291 31 Kristianstad Vägbeskrivning Se sida

Linköping

Ågatan 7
582 22 Linköping Vägbeskrivning Se sida

Luleå

Smedjegatan 24
97231 Luleå Vägbeskrivning Se sida

Lund

Skomakaregatan 1
22350 Lund Vägbeskrivning Se sida

Malmö

Jungmansgatan 10
21119 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Mönsterås

Sjögatan 29
38330 Mönsterås Vägbeskrivning Se sida

Norrköping

Södra Grytsgatan 7
60233 Norrköping Vägbeskrivning Se sida

Skellefteå

Södra Järnvägsgatan 47
93132 Skellefteå Vägbeskrivning Se sida

Stockholm - Solna

Korta gatan 7
171 54 Solna Vägbeskrivning Se sida

Sundsvall

Landsvägsallén 3
851 22 Sundsvall Vägbeskrivning Se sida

Södertälje

Köpmangatan 7
15171 Södertälje Vägbeskrivning Se sida

Umeå

Östra Strandgatan 24
903 33 Umeå Vägbeskrivning Se sida

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 41
753 20 Uppsala Vägbeskrivning Se sida

Varberg

Birger Svenssons väg 28D
43240 Varberg Vägbeskrivning Se sida

Västervik

Baumansgatan 4
593 32 Västervik Vägbeskrivning Se sida

Västerås

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås Vägbeskrivning Se sida

Växjö

Arabygatan 9
352 46 Växjö Vägbeskrivning Se sida

Örebro

Krontorpsgatan 1
702 25 Örebro Vägbeskrivning Se sida

Örnsköldsvik

Hamngatan 11B
89133 Örnsköldsvik Vägbeskrivning Se sida

Östersund

Strandgatan 21
831 33 Östersund Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor