Industridoktorand

Arbeta hos ett ledande teknik- och analysföretag med kundcentrerad tjänsteutveckling, och skaffa dig samtidigt en doktorsexamen!


Liksom hela samhället står byggsektorn inför stora förändringar. WSP och LTU har identifierat behovet att stärka kunskapen om teknikkonsulternas affärsmodeller för kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatiserad projektering. Vi utlyser därför en tjänst som industridoktorand, med anställning på WSP, placering i Luleå och med en doktorandtjänst på LTU. Projektet är delfinansierat genom Smart Built Environment.  

ARBETSGIVARE

På WSP töjer vi ständigt på gränserna för att möta våra kunders höga förväntningar. Med hjälp av vår expertis kan arkitekter förverkliga sina visioner, och våra kunder uppfylla sina kommersiella och operativa mål. Vi driver på utvecklingen inom konstruktion och innovativa metoder för att effektivisera byggverksamheter, sänka kostnader och minska de kommersiella riskerna. Vår strategi är att vi förbereder oss och våra kunder för framtiden, och vår metod kallar vi för Future Ready.  Affärsområdet Byggprojektering erbjuder konsulttjänster och avancerad rådgivning inom konstruktion med kunder både i Sverige och utomlands.  

Vi har ett stort behov av nytänkare som vill hjälpa oss fortsätta utveckla vårt samarbete med kunder, leverantörer och inom vårt företag, i Sverige och internationellt.   

PROJEKTBESKRIVNING

Teknik för att automatisera byggprojektering finns redan tillgänglig och är under snabb utveckling. Automatisk beräkning och modellgenerering kommer på sikt vara basen i en utvecklad affär för teknikkonsulterna, en affär som behöver bygga på nära samverkan med kunderna snarare än på konventionell timdebitering. Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att bidra till ökad hållbarhet i byggsektorn, i en sådan miljö. Doktoranden ska arbetar med digitalt betingad affärsutveckling hos en teknikkonsult (WSP), genom att delta i utveckling av kundcentrerad tjänster. I projektet ska vi utveckla förståelse för mekanismerna och synliggöra resultaten. Arbetet bedrivs i samverkan med kunder. I projektet ingår att matcha dessa kunder och deras utmaningar med utvecklingen av möjliga kunderbjudanden, baserade på automatiska projekteringsfunktioner som WSP utvecklar. 

Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, WSP, näringslivsaktörer såsom fastighetsägare och leverantörer, samt andra relevanta aktörer för hållbart samhällsbyggande.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektbeskrivning finns här.

UTBILDNINGSSÄTE

Huvuddelen av arbetet i denna tjänst sker i form av en doktorandtjänst vid Luleå tekniska universitet. LTU är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Forskningen vid LTU bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. LTU har idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

LTU formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar LTU global samhällsnytta.

Forskargruppen Byggproduktion och teknik vid avdelningen Industriellt och hållbart byggande bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Kärnkompetenserna finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Ämnet Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina arbetsuppgifter och hur de ska genomföras, i dialog med WSP och LTU. På LTU arbetar du på 80% av heltid med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. Det tillkommer också normalt institutionstjänstgöring i form av undervisning och visst administrativt arbete. På WSP arbetar du på 20% av heltid med uppgifter där just din expertis kommer till sin rätt.

Arbetsspråket är normalt svenska, i forskningssammanhang normalt engelska.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.  

KVALIFIKATIONER

För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)). Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Kvalificerande är:

 • kunskaper och färdigheter inom digital transformation och automation, exempelvis grafisk programmering,
 • kunskaper och färdigheter inom livscykelbaserade ekonomiska analyser och affärsutveckling
 • förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem

Meriterande är:

 • kunskaper och färdigheter inom metoder för systemmodellering/-simulering
 • kunskaper och färdigheter inom projektering, produktion eller drift/förvaltning av byggnader
 • kunskaper och färdigheter inom ekonomiska modeller och värdekedjor
 • erfarenheter från fastighetsutveckling eller -förvaltning
 • erfarenheter från industriell verksamhets- eller affärsutveckling

Vi erbjuder dig en arbetsplats där egna initiativ uppskattas, där gemenskapen är stor och där just din insats kan vara avgörande för att vi ska lyckas med våra strategier.

KONTAKT

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Dan Engström (adjungerad professor LTU och affärsutvecklare WSP), 010-721 02 31, dan.engstrom@wsp.com.    

Fackliga företrädare: På WSP finns tre fackförbund: Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. På LTU finns SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan samt examensbevis skrivs på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 juli 2020

Vi ser fram emot din ansökan!


WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 49 500 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 300. 
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @lifeatwspsverige (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. 

 

Svarar vanligtvis inom 3 dagar

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Luleå

Smedjegatan 24
97231 Luleå Vägbeskrivning Se sida

Vi förväntar oss mycket, det bör även du göra!

Vi tror att en mix av befogenheter och ansvar resulterar i goda resultat. Våra medarbetare är alltid marknadens vassaste, vi förser dem med de rätta verktygen och utbildningen som de behöver för att få sin karriär att flyga.

 • Drivs av passionerade medarbetare

  Det är viktigt för oss att våra kolleger kommer till jobbet varje dag med nyfikenhet, driv och med en känsla av att bidra till samhället. Vi är ett levande bevis på att en stimulerande och öppen arbetsmiljö där alla fyller en viktig plats, uppskattas och får det stöd de behöver är en katalysator för framstående prestationer.

 • En hållbar framtid genom design

  Genom att utforska framtiden hittar vi inspiration till att leverera bra, effektiva och hållbara projekt. När vi har utforskat alla möjligheter utmanar vi oss själva för att skapa nya. Vi har ett ansvar att tänka nytt både i leveranserna till våra kunder och i hur vi driver vår egen verksamhet.

 • Inspirerade av mångfald, drivna av inkludering

  Vi tror på öppenhet, nyfikenhet och allas lika värde oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi välkomnar ett brett spektrum av perspektiv och färdigheter eftersom vi vet att olika idéer skapar extraordinära resultat.

Arbetsplats och kultur

WSP har vuxit snabbt - men vi har behållit det lilla företagets möjligheter till nytänkande och personligt engagemang.

En glädjande siffra är att 94 % av våra medarbetare rekommenderar andra att jobba här. Det är vi mycket stolta över, men vi slår oss inte till ro utan jobbar kontinuerligt med vår medarbetarutveckling och de karriärmöjligheter som finns. 

För oss är det viktigt med engagemang, relationer och hög trivsel. Därför erbjuder vi också många interna nätverk, flera idrottslag och sociala aktiviteter efter jobbet– ett vinnande koncept för tighta team.

Vi gillar varandra!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor