Examensarbete klimat

Vill du göra ditt examensarbete inom innovativ teknik för minskad klimatbelastning har vi uppdraget för dig! Gör en full fotavtrycksanalys för praktisk användning av spjutspetstekniken Biorock.Examensarbete – utredning av klimatbelastning från spjutspetsteknik för att ersätta betong i marina kajkonstruktioner

WSP Environmental i Stockholm erbjuder ett spännande examensarbete i syfte att utföra en full fotavtrycksanalys av en ny teknik som stabiliserar och förlänger livstiden på nedslitna kajer och andra betongkonstruktioner i anslutning till vatten. Tekniken kallas Biorock, och innebär kortfattat att kalciumkarbonat växer fram över nedsänkta stålramar när svag ström tillförs, vilket bildar ett naturligt skyddande och stärkande lager över ramen. Detta kan ersätta betong som annars används för att renovera och byta ut skadade kajer, vilket innebär stor potential för reducerad klimatpåverkan. Kalciumkarbonatet är dessutom poröst och en naturlig hemvist för koraller, vilket innebär potential till att stärka marina ekosystem.


Biorock har hittills utvärderats främst i syfte att utreda möjligheterna till att stärka ekosystemen i tropiska korallrev, men det är ännu outrett vilket fotavtryck ur ett växthusgasperspektiv som tekniken har. Kunskap om fotavtrycket är av största vikt för att kunna jämföra med påverkan från konventionella betonglösningar för kajrenoveringar och därmed kunna besluta om storskalig implementering är önskvärt ur en klimatsynvinkel.    

WSP som global och lokal aktör agerar i centrum för omställningen mot en utsläppsfri framtid och bidrar med expertkompetens till att hitta smarta och innovativa lösningar. Projektet genomförs genom initiativet InfraSweden 2030 där WSP är drivande, och studenten kommer få inblick i ett antal andra innovativa lösningar som testas inom initiativet för att minska utsläpp från infrastruktursektorn.  

Rapporten ska skrivas på engelska för att kunna delge resultaten med en internationell publik. Examensarbetet kommer i huvudsak att bedrivas på WSP:s kontor i Stockholm men det är sannolikt att vissa resor kommer att bli aktuella för platsbesök.  

Kvalifikationer

Du har civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning mot energi och miljö, eller andra relaterade inriktningar. Framförallt är studier och erfarenheter inom livscykelanalys viktigt såväl som intresse för klimatfrågor och nya tekniska lösningar, samt gärna kunskap och intresse för marina processer och ekosystem. Vidare är det ett krav att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

För själva examensarbetet utgår 15 000 kr i ersättning. Summan utbetalas som en engångssumma i samband med att examensarbetet godkänns av examinatorn och av ansvarig handledare på WSP. Kostnader som uppstår för resor eller andra utlägg i samband med examensarbetet står WSP för.

Kontakt 

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar, vi ger gärna mer information om projektet och om förutsättningarna för examensarbetet. För frågor kring projektet hänvisas till Stefan Uppenberg – stefan.uppenberg@wsp.com.  

För övriga frågor, kontakta gruppchef Elisabeth Lindh, +46 10-722 95 99 WSP Environmental, Stockholm.  

Sista ansökningsdag

Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2020 - 01 - 24.


WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 49 500 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 300. 
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @lifeatwspsverige (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. 

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm - Globen

Arenavägen 7
121 88 Stockholm Vägbeskrivning 010-7225000

Vi förväntar oss mycket, det bör även du göra!

Vi tror att en mix av befogenheter och ansvar resulterar i goda resultat. Våra medarbetare är alltid marknadens vassaste, vi förser dem med de rätta verktygen och utbildningen som de behöver för att få sin karriär att flyga.

  • Drivs av passionerade medarbetare

    Det är viktigt för oss att våra kolleger kommer till jobbet varje dag med nyfikenhet, driv och med en känsla av att bidra till samhället. Vi är ett levande bevis på att en stimulerande och öppen arbetsmiljö där alla fyller en viktig plats, uppskattas och får det stöd de behöver är en katalysator för framstående prestationer.

  • En hållbar framtid genom design

    Genom att utforska framtiden hittar vi inspiration till att leverera bra, effektiva och hållbara projekt. När vi har utforskat alla möjligheter utmanar vi oss själva för att skapa nya. Vi har ett ansvar att tänka nytt både i leveranserna till våra kunder och i hur vi driver vår egen verksamhet.

  • Inspirerade av mångfald, drivna av inkludering

    Vi tror på öppenhet, nyfikenhet och allas lika värde oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi välkomnar ett brett spektrum av perspektiv och färdigheter eftersom vi vet att olika idéer skapar extraordinära resultat.

Arbetsplats och kultur

WSP har vuxit snabbt - men vi har behållit det lilla företagets möjligheter till nytänkande och personligt engagemang.

En glädjande siffra är att 94 % av våra medarbetare rekommenderar andra att jobba här. Det är vi mycket stolta över, men vi slår oss inte till ro utan jobbar kontinuerligt med vår medarbetarutveckling och de karriärmöjligheter som finns. 

För oss är det viktigt med engagemang, relationer och hög trivsel. Därför erbjuder vi också många interna nätverk, flera idrottslag och sociala aktiviteter efter jobbet– ett vinnande koncept för tighta team.

Vi gillar varandra!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor