facebook tracking

Avdelningschef till Fältgeoteknik Mitt/ÖstWSP har de senaste åren satsat på den geotekniska delen av vår verksamhet med goda resultat. Vårt mål är att bli den mest eftertraktade leverantören av geoteknik hos både kunder och medarbetare. Nu gör vi vidare satsningar genom att specialisera den fältgeotekniska organisationen ytterligare och bildar en tydligare nationell samordning. Därför söker vi en expert på att bygga relationer med både kollegor och kunder som vill vara drivande i att utveckla och stärka fältgeoteknikverksamheten i rollen som Avdelningschef för Fältgeoteknik Mitt/Öst.

Din profil – vem är du? 
Avdelningschefen vi söker till Fältgeoteknik Mitt/Öst kommer att vara en nyckelperson i det spännande förändringsarbete avdelningen har framför sig. För att axla rollen tror vi att du har ett par år som chef bakom dig och är väl förankrad i konsultverksamhetens processer, specifikt geoteknikverksamheten. I förändringsarbetet är det viktigt att det goda samarbetet, framförallt mellan den fältmässiga och den handläggande verksamheten, bibehålls. Således tror vi att du är en person med fallenhet för att bygga framgångsrika relationer över olika enhetsgränser. 

Du kommer att leda en avdelning med medarbetare utspridda över ett stort geografiskt område. Vi ser därför att du har mycket goda ledarskapsegenskaper, har en förmåga att kommunicera tydligt och inkluderande med medarbetare över distans samt jobbar aktivt för att skapa struktur i ditt arbete.

Förutom att skapa goda relationer med dina medarbetare, inom och över avdelningens gränser, ser vi även att du har en stark kundorientering och vill verka för att öka vår marknadsandel i regionen.

Vi erbjuder 
De senaste åren har WSP klättrat snabbt på listorna över Sveriges mest populära arbetsgivare och vi har dessutom lyckats med goda resultat i våra medarbetarundersökningar. Genom denna utveckling har vi kunnat skapa starka team både lokalt och nationellt, som vi tror att du med din framåtanda och energi kan bidra till att stärka ytterligare.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare är nöjda och trivs på jobbet. Därför fokuserar vi på ett närvarande ledarskap inom våra avdelningar. För att ligga i framkant och ständigt utveckla vår tekniska kompetens så arbetar vi i organiserade tekniknätverk. Detta bidrar till goda samarbeten medarbetare emellan, där man hjälps åt och delar med sig av kunskap i sann WSP-anda.

Rollen som avdelningschef innebär ansvar för WSP Samhällsbyggnads satsning på fältgeoteknikverksamheten med fokus på tillväxt samt att etablera, utöka och utveckla befintligt team och verksamhet. Du kommer att ha resultatansvar, personalansvar och därmed arbetsmiljöansvar för verksamheten. Vidare sitter du med i regionens ledningsgrupp tillsammans med regionchef och övriga avdelningschefer och medverkar till att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Personalen i avdelningen är lokaliserade på flera olika orter varför det är viktigt att du har möjlighet att göra frekventa resor i tjänsten för att vara närvarande för samtlig personal.

Om WSP Fältgeoteknik
WSP Samhällsbyggnads verksamhet inom fältgeoteknik består idag av drygt 60 medarbetare i landet och i region Mitt/Öst har vi personal i Gävle, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Örebro samt Östergötland. Vi har en lång erfarenhet av att driva fältgeoteknisk verksamhet, och nu genomför vi en verksamhetsutveckling för att skapa ännu bättre förutsättningar för geoaffären och för WSP att ta ytterligare marknadsandelar och öka lönsamheten. Genom att likställa organisationen över hela landet tror vi på bättre förutsättningar att lära av varandra, lyfta goda exempel och arbeta med gemensamma frågor såsom kompetensutveckling, affärsmässighet och teknikutveckling.

Avdelningschefen kommer att tillsammans med organisationens övriga två avdelningschefer inom Fältgeoteknikverksamheten driva och implementera de strukturella och kulturella förändringar som krävs för att likrikta verksamheten och få en stabilitet avseende arbetssätt, styrning och lönsamhet.

Sista ansökningsdag är 30 april 2019 och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Vi förväntar oss mycket, det bör även du göra!

Vi tror att en mix av befogenheter och ansvar resulterar i goda resultat. Våra medarbetare är alltid marknadens vassaste, vi förser dem med de rätta verktygen och utbildningen som de behöver för att få sin karriär att flyga.

  • Drivs av passionerade medarbetare

    Det är viktigt för oss att våra kolleger kommer till jobbet varje dag med nyfikenhet, driv och med en känsla av att bidra till samhället. Vi är ett levande bevis på att en stimulerande och öppen arbetsmiljö där alla fyller en viktig plats, uppskattas och får det stöd de behöver är en katalysator för framstående prestationer.

  • En hållbar framtid genom design

    Genom att utforska framtiden hittar vi inspiration till att leverera bra, effektiva och hållbara projekt. När vi har utforskat alla möjligheter utmanar vi oss själva för att skapa nya. Vi har ett ansvar att tänka nytt både i leveranserna till våra kunder och i hur vi driver vår egen verksamhet.

  • Inspirerade av mångfald, drivna av inkludering

    Vi tror på öppenhet, nyfikenhet och allas lika värde oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi välkomnar ett brett spektrum av perspektiv och färdigheter eftersom vi vet att olika idéer skapar extraordinära resultat.

Arbetsplats och kultur

WSP har vuxit snabbt - men vi har behållit det lilla företagets möjligheter till nytänkande och personligt engagemang.

En glädjande siffra är att 94 % av våra medarbetare rekommenderar andra att jobba här. Det är vi mycket stolta över, men vi slår oss inte till ro utan jobbar kontinuerligt med vår medarbetarutveckling och de karriärmöjligheter som finns. 

För oss är det viktigt med engagemang, relationer och hög trivsel. Därför erbjuder vi också många interna nätverk, flera idrottslag och sociala aktiviteter efter jobbet– ett vinnande koncept för tighta team.

Vi gillar varandra!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor