WSP Sverige
WSP Property & Buildings · Malmö · Hybrid Remote

Uppdragsledande Byggkonstruktör

Vi har en stor bredd och variation i våra uppdrag inom byggprojektering och agerar som rådgivande ingenjörer avseende konstruktionstekniska frågor - från idé till verklighet.

Apply for this job

Malmö

Arbetsplats och kultur