WSP Sverige
WSP Property & Buildings · Göteborg

Konsult inom miljöinventering och återbruk

Har du flerårig erfarenhet inom miljöinventeringar av byggnader? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med hållbar samhällsutveckling? Tag nästa steg och skicka in din ansökan!

Apply for this job

We usually respond within two weeks

Apply for this job

We usually respond within two weeks

Göteborg

Arbetsplats och kultur