Exjobb: Användning av Internet of Things i en kommuns verksamhet

Exjobb med syfte att skapa förutsättningar för ökad använding av strömmande data och öppna/delade data inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt.

wsp_4C.jpg

Introduktion

Detta exjobb genomförs av WSP Smart Societies, en del av WSP Systems, och Exploateringskontoret i Stockholm stad. 

WSP Smart Societies arbetar brett med digitalisering inom olika samhällssektorer; allt från verksamhetsutveckling och strategier, till utveckling av tjänster och nödvändig IT- och telecominfrastruktur.

Exjobbet genomförs inom forsknings- och utvecklingsprojektet Connected Stockholm Royal Seaport (Connected SRS) – Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden är ett utpekat profilområde för hållbarhet av Stockholms kommunfullmäktige. Stadsdelen har ambitiösa hållbarhetsmål och ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar för hållbara tjänster och optimering av resursflöden. Digitalisering är ett givet verktyg i denna utveckling.

Projektet Connected SRS arbetar med att identifiera behov av data för uppföljning och styrning mot hållbarhetsmålen i stadsdelen, samt med att ta fram processer för användning av stadens centrala plattformar för IoT och öppna och delade data för denna typ av datainsamling.

Tillgång till data och utvecklade dataflöden i stadsdelen är en av nycklarna för en kontinuerlig styrning mot hållbarhetsmålen. Befintliga data i staden behöver göras mer tillgängliga och ytterligare data samlas in och delas mellan olika aktörer. Syftet med projektet är att, genom ett antal piloter, testa en öppen dataplattform för insamling av dessa data samt att utveckla processer och rutiner för användning av stadens centrala plattformar för denna typ av datainsamling.

Piloterna inkluderar

 • Energi i fastigheter
 • Resvanor
 • Resursflöden i fastigheter (med fokus på vatten och avfall)
 • Grönytor och offentliga platser


Syftet med Exjobbet

Att titta på hur Exploateringskontoret kan ta emot, hantera och nyttiggöra insamlade IoT-data (strömmande data) i den egna verksamheten dvs. vilka tekniska förutsättningar som behöver vara på plats hos Exploateringskontoret.

Frågor att besvara inkluderar: Hur ser förutsättningarna ut för att kunna ta emot strömmande data i Exploateringskontorets verksamhet? Vari ligger utvecklingsbehoven? Vad är generellt och vad är specifikt för hantering av strömmande data (vad gäller tex informationsklassning och säkerhet, integritet, datalagring, dataformat och standarder, delning som öppna och delade data etc.)?

Exjobbet kommer även inkludera praktiskt arbete med införande av en dataström i Exploateringskontorets verksamhet enligt nedan case-studie. Arbetet inkluderar att sätta upp, testa och utvärdera system för att kunna ta emot insamlade data, hantera/lagra dessa data hos Exploateringskontoret och tillgängliggöra den i olika applikationer/verksamhetssystem.

Uppdragsgivaren önskar påbörja exjobbet omgående, men med rätt sökande kan starten anpassas och utförande ske under VT/HT 2021.


Case-studie IoT och Grönytor/Offentliga platser 

Inom piloten IoT och Grönytor/Offentliga platser kommer under VT 2021 data samlas in från sensorer utplacerade i Norra Djurgårdsstaden – med syfte att öka kunskapen om 1) användning av parker och lekparker samt 2) markfuktighet/vattenhållning i olika grönytor och planteringar.

Sensorer inkluderar bla.: Wifi-sniffers (detekterar mobiltelefoner), IR rörelsedetektorer, magnetsensorer och markfuktighetssensorer.

Sensorerna kommer att kopplas upp med ett Low Power Wide Area Network (LPWAN) till en IoT/data-plattform. Från denna plattform ska insamlade data sedan överföras till Exploateringskontoret som kommer genomföra analys av datat (i specifika applikationer, analysverktyg och verksamhetssystem).

Analyser och frågor som Exploateringskontoret vill kunna besvara med insamlade data, som en del av planering och utvärdering av befintliga offentliga platser, inkluderar:

 • Hur används Båthusparken (lekplats, bollplan och gräsmatta): Hur många besöker och hur länge stannar besökarna i genomsnitt? Vilken funktion används (lekplatsen, bollplanen, gräsmattan)? Hur varierar besöken med tid på dygnet, säsong och väder?
 • Hur god är vattenupptaget/behållningen i olika gröna anläggningar: Skillnad mellan vanlig jord och biokol? Olika växters påverkan?

Önskad profil och inriktning hos student

 • IoT systemutveckling
 • Behovsanalys och kravställning

Kontakt 

Anna Bondesson, Senior konsult smarta och hållbara samhällen, tel. 076 760 27 51. 
WSP Systems, Smart Societies, i Stockholm.

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2021-03-31.


 

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100. 
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @lifeatwspsverige (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm - Globen

Arenavägen 7
121 88 Stockholm Vägbeskrivning 010-7225000 Se sida

Vi förväntar oss mycket, det bör även du göra!

Vi tror att en mix av befogenheter och ansvar resulterar i goda resultat. Våra medarbetare är alltid marknadens vassaste, vi förser dem med de rätta verktygen och utbildningen som de behöver för att få sin karriär att flyga.

 • Drivs av passionerade medarbetare

  Det är viktigt för oss att våra kolleger kommer till jobbet varje dag med nyfikenhet, driv och med en känsla av att bidra till samhället. Vi är ett levande bevis på att en stimulerande och öppen arbetsmiljö där alla fyller en viktig plats, uppskattas och får det stöd de behöver är en katalysator för framstående prestationer.

 • En hållbar framtid genom design

  Genom att utforska framtiden hittar vi inspiration till att leverera bra, effektiva och hållbara projekt. När vi har utforskat alla möjligheter utmanar vi oss själva för att skapa nya. Vi har ett ansvar att tänka nytt både i leveranserna till våra kunder och i hur vi driver vår egen verksamhet.

 • Inspirerade av mångfald, drivna av inkludering

  Vi tror på öppenhet, nyfikenhet och allas lika värde oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi välkomnar ett brett spektrum av perspektiv och färdigheter eftersom vi vet att olika idéer skapar extraordinära resultat.

Arbetsplats och kultur

WSP har vuxit snabbt - men vi har behållit det lilla företagets möjligheter till nytänkande och personligt engagemang.

En glädjande siffra är att 94 % av våra medarbetare rekommenderar andra att jobba här. Det är vi mycket stolta över, men vi slår oss inte till ro utan jobbar kontinuerligt med vår medarbetarutveckling och de karriärmöjligheter som finns. 

För oss är det viktigt med engagemang, relationer och hög trivsel. Därför erbjuder vi också många interna nätverk, flera idrottslag och sociala aktiviteter efter jobbet– ett vinnande koncept för tighta team.

Vi gillar varandra!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor