facebook tracking
Affärsområde

WSP Process

Connect
Erbjuder konsulttjänster och avancerad rådgivning inom industri, energi, process och provning.

Vår spets och bredd ger dig som kund stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar som gynnar både miljö och ekonomi. Vi är ca 150 medarbetare i hela landet.

Energi


 • Strategisk rådgivning, utredningar och marknadsanalyser.

 • Energikartläggning/effektivisering av energikartläggningar

 • Produktion av Kraftvärme och Fjärrvärme

 • Distribution och användning av Fjärrvärme- och Fjärrkyla

 • Produktion, distribution och användning av energigas

 • Kärnkraft och kärnteknisk verksamhet.  


WSP Process har mångårig erfarenhet från projekt inom energibranschen, både i Sverige och internationellt, där vi arbetar från tidig utredning till detaljprojektering och drifttagande både när det gäller energiproduktion, -distribution och -användning. Det kan vara förstudier inför exempelvis om- och nybyggnad av energianläggningar, energitekniska beräkningar, bränsleval och energimarknadsanalyser. Vi har erfarenhet av all slags bränslen, bränslehantering och avfallsfrågor samt spetskunskap inom termisk energiomvandling – förbränning såväl som förgasning. Vi har expertkompetens för biogasproduktion samt för distribution och användning av energigas, då främst biogas och LNG. Ett viktigt område idag är kartläggning och effektivisering av energianläggningar hos både energi- och industriföretag.

Industri


 • Strategisk rådgivning, utredningar och Site Master Plan studier

 • Energikartläggning/effektivisering av industrier och VA-anläggningar

 • Projekt inom t.ex. Livsmedels & Läkemedelsindustri, Kemisk & Petrokemisk industri, Fordonsindustri

 • Rening av dricksvatten, avloppsvatten, lakvatten och dagvatten


WSP Process har ett gediget process- och anläggningskunnande med stor erfarenhet från flertalet industribranscher, dock med fokus på livsmedel & läkemedel, kemi & petrokemi. skogsindustri och tillverkande industri, som t ex fordonsindustri. Vi erbjuder hela spannet av erforderliga tjänster – från förstudie till detaljprojektering och färdig anläggning. WSP har alla nödvändiga discipliner för ett industriprojekt och för WSP Process är processkompetensen kärnan i vårt erbjudande till kund. Vi har expertkompetens och bredd för att genomföra hela kedjan av tjänster inom VA process, från strategiska studier, processutredningar, optimerings- och effektiviseringsutredningar till detaljprojektering och upphandling av anläggningar för dricks- och avloppsvatten. Ett viktigt område idag är Site Master Plan studier för industriföretag där vi i detalj analyserar konsekvenserna av olika framtidsscenarion. Kartläggning och effektivisering av industrianläggningar är ett annat fokusområde.

Provningsteknik


 • Mekatronik samt emissions-, klimat- och mätteknik till provningsintensiv industri

 • Testautomatisering - ComTest®

 • Projektledning och verifiering


Inom provningsteknik levererar WSP Process kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik, avancerad testautomatisering samt projektledning och verifiering inom dessa kompetensområden. Denna verksamhet bedrivs både nationellt och internationellt till provningsintensiv industri.

 

Arbetsplats och kultur

WSP har vuxit snabbt - men vi har behållit det lilla företagets möjligheter till nytänkande och personligt engagemang.

En glädjande siffra är att 94 % av våra medarbetare rekommenderar andra att jobba här. Det är vi mycket stolta över, men vi slår oss inte till ro utan jobbar kontinuerligt med vår medarbetarutveckling och de karriärmöjligheter som finns. 

För oss är det viktigt med engagemang, relationer och hög trivsel. Därför erbjuder vi också många interna nätverk, flera idrottslag och sociala aktiviteter efter jobbet– ett vinnande koncept för tighta team.

Vi gillar varandra!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor